Övriga tjänster

Vi hjälper även företag med andra tjänster såsom affärsrådgivning, marknadsföring och deklarationer m.m.

Som kund hos Nordenhem är ni unika. För att tillgodose alla era behov på ekonomisidan erbjuder vi därför ett antal extra tjänster utöver redovisning som alla syftar till att förenkla för er eller till att förbättra er lönsamhet.

Specialanpassade rapporter Många företag har behov av specialanpassade rapporter för presentationer på exempelvis styrelsemöten eller ledningsgruppsmöten. Vi anpassar dessa rapporter efter era önskemål så att ni får ett korrekt beslutsunderlag för viktiga beslut om framtiden.

Affärsrådgivning Vi agerar bollplank åt er vid frågeställningar om strategiska beslut såsom köp av en konkurrent, avveckling av ett affärsområde, öppnande av ett nytt försäljningskontor, anställning av en ny medarbetare etcetera.

Försäkringsrådgivning Som företagare är det viktigt för dig att ha rätt försäkringsskydd. Vi erbjuder analys och genomgång av era nuvarande försäkringar och ger rekommendationer till förändringar.

Styrelse och ledningsgruppsarbete Vi biträder gärna vid era styrelsemöten. Våra större kunder ser oss som en ekonomichef som har en naturlig plats på styrelsemöten och ledningsgruppsmöten.

Pensionsrådgivning Pensionen kan kännas avlägsen, men ju snabbare du som företagare börjar sätta av medel till din framtida pension desto bättre. Med erfarenhet inom bank- och försäkringsbranschen ger vi dig vägledning vid pensionsplanering som är optimal ur skattehänsyn.

Skattekonsultation och deklarationshjälp Vi erbjuder företag och dess ägare hjälp och rådgivning med deklarationen.

Administration och problemlösning I tillägg till de traditionella tjänsterna erbjuder vi även administrativ koordinering som exempelvis organisation av event, bokning av resor och andra praktiska saker som förenklar en företagares vardag. Detta erbjudande syftar till att frigöra tid för entreprenören att göra affärer och möta kunder genom att överlåta praktiska uppgifter till oss.