Redovisning

Vi hjälper dig med dig redovisning

En fungerande ekonomi är vägen till en framgångsrik verksamhet. I praktiken handlar det om är att skapa effektiva och enkla rutiner. Vi tillgodoser hela ert behov av tjänster inom redovisningsområdet. Vi hjälper er med allt från löpande bokföring, fakturering, rådgivning och löner till bokslut och deklarationer. När du anlitar Nordenhem Redovisning får du tillgång till en engagerad redovisningskonsult som hjälper dig att spara både tid och pengar. Din kontaktperson på Nordenhem blir väl insatt i hur just ditt företag och dina rutiner fungerar, så att du kan fokusera på din verksamhet.

Vi arbetar effektivt och är vana vid ett högt arbetstempo utan att ge avkall på kvaliteten. Behoven varierar självklart mellan olika företag och verksamheter och vi anpassar vårt erbjudande så att det passar just ert företag.

På Nordenhem Redovisning är vi flexibla och diskuterar tillsammans med er fram den mest lämpliga lösningen för just ert företag. Vi effektiviserar era rutiner efter behov och önskemål. Vi har konsulter med specialistkunskap och gedigen erfarenhet av ekonomistyrning, administration & redovisning i såväl nationella som internationella företag.

Löpande bokföring

 • Löpande bokföring
 • Kundreskontra
 • Levreskontra
 • Löneadministration
 • Fakturering
 • Bokslut
 • Årsredovisning

Ekonomisk rådgivning och analys

 • Kassaflödesanalyser
 • Nyckeltalsanalyser och branschjämförelser
 • Budget och prognoser
 • Utredningar och analyser
 • Ekonomi- och verksamhetsstyrning